Koolmonoxide: informatie en tips

Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van CO in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen of een foutieve installatie van toestellen.

Wat is koolmonoxidevergiftiging?
Koolmonoxide wordt ook wel de stille moordenaar genoemd omdat het een volledig kleur-, smaak- en reukloos gas is, wat inhoudt dat men het niet kan zien, proeven of ruiken. Het kan leiden tot plotselinge ziekte of overlijden doordat het alle zuurstof uit het bloed haalt. Het kan u schade toebrengen voordat u er weet van hebt.

Loopt uw gezin gevaar?
Koolmonoxide doodt jaarlijks zeker 15 mensen in Nederland. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide als gevolg van een privé-, arbeids- of sportongeval. In België, vallen jaarlijks zeker 30 doden en raken 1.500 personen gewond door koolmonixidevergiftiging.Volgens deskundigen wordt dit cijfer zelfs te laag geschat. Iedereen die in een huis woont met brandstofverbruikende toestellen, een open haard of een garage aan het huis vast loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Barbecues op gas of generatoren kunnen ook leiden tot koolmonoxidevergiftiging als ze in de buurt van de woning staan. Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn nog gevoeliger voor koolmonoxidevergiftiging.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging
Koolmonoxidevergiftiging is moeilijk vast te stellen, omdat er vaak misleidende symptomen optreden. Deze  hangen af van de concentratie koolmonoxide:

Lichte – Hoofdpijn en misselijkheid
Matige – Slaperig en overgeven
Ernstige – Bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg

Hoe kan ik mijn huishouden CO-veilig maken?

  • Zorg ervoor dat u toestellen worden geïnstalleerd door een erkend installateur
  • Alle fossiele brandstof verbruikende toestellen moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen van een erkend installateur.
  • Installeer minstens één koolmonoxidedetector, idealiter één in de buurt van elke mogelijke bron van koolmonoxideen, en één in de buurt van de slaapkamers. De detector controleert de lucht en produceert een luid waarschuwingssignaal.